Üst Yönetimin Taahhüdü

AS KALİTE, personel belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamasında sürekli iyileştirme ilkesi çerçevesinde tarafsızlığını muhafaza ettiğini,

AS KALİTE personel belgelendirme faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, eğitimli, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensiplerini temel alarak gerçekleştirdiğini,

AS KALİTE belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve kurullarının, kararını hiçbir şahıs veya kurumun etkileyemeyeceğini,

Başvuru sahiplerine ve adaylara sınav ve belgelendirme aşamalarında adil, eşitçil, dürüst ve yansız şekilde davranacağını,

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin sahip olduğu bilgilerin ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı izni olmadan üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda belgelendirilen kişi ve/veya kuruluş sağlanan bilgiler hakkında bilgilendirileceğini,

AS KALİTE, çıkar çatışması olabilecek hususların kontrol edilmesini ve yönetilmesini sağlayacağını,

AS KALİTE personeli için gerekli eğitimleri düzenli ve planlı bir şekilde temin edeceğini,

Personel belgelendirme hizmetlerinin, TÜRKAK ve MYK rehber dokümanları çerçevesinde, en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğu kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynakların sürekli olarak sağlanacağını,

Beyan ve taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR